Praktiskt arbete

Här ser du några exempel på produktionen av:

  • handböcker för kedjesystem
  • översatt och layoutat material för tryck och webb
  • broschyrer och handledningar